ניתוח טכנוכלכלי

שלב ראשוני ומכריע בפרויקט התייעלות אנרגטית. צוות הנדסי וכלכלי מנתח את הצרכים האנרגטיים של הארגון להתאמת פתרון טכני העומד במבחן כלכלי. הניתוח מתבצע בעזרת כלי ייחודי

הניתוח מתחשב בצרכים קיימים וצמיחה עתידית, עלויות הציוד והקמה, מיקום המתקן והמורכבות בשטח.

 • הניתוח מותאם אישית לכל ארגון ומתקן. 
 • גיבוש משטר עבודה חשמלי ותרמי
 • תחזית עלויות ייצור חשמל ותוצר תרמי 
 • ביצוע חישובים תרמודינמיים לקוגרנציה וטריגנרציה
 • ניתוח שווי כלכלי לתוצר תרמי והתאמת קונספט תואם לארגון
 • התאמה טכנית ראשונית – צנרת, הספק גנרטורים, הסבת מבערים
 • בחינה סטטוטורית ראשונית
 • הצגת קונספטים מומלצים
 • ביצוע אומדן תקציבי ראשוני למתקן המוצע
 • ביצוע דוח רווח והפסד, תזרים מזומנים ומדדים פיננסים לפרויקט
 • הגשת דו"ח טכנוכלכלי, הצגתו ומענה על שאלות
ניתוח טכנוכלכלי
דילוג לתוכן