תכנון מערכות אנרגיה
גז טבעי

הנדסת מערכות גז טבעי וקוגרנציה, מענה על כלל הדיסציפלינות ההנדסיות הנדרשות

תכנון מפורט בשיטה האמריקאית, הוצאת מפרט טכני מלא לביצוע למערכות גנרציה, קוגנרציה וטריגנרציה על ידי צוות הנדסי מקיף.

הנדסה בכל המישורים: גז טבעי, תרמודינמיקה, חשמל, מים, איכות סביבה ובקרה.

  • הגדרות בסיס למערכת
  • תכן ראשוני
  • הנדסת מערכות ותהליכים
  • תכנון מפורט אל מול תקינה וקוד תאימות
  • מפרט טכני לפרויקט וכתב כמויות
  • הערכת סיכונים
  • תכניות מפורטות וברורות לביצוע הפרויקט
  • פיקוח עליון וליווי תהליך הגזה מול גוף בודק 

 

עמידה בתנאי סף של הרשויות השונות :

רשות מקומית ו\או מחוזית, מפקח עבודה אזורי, איכות הסביבה,

כיבוי אש, מכון התקנים \ גוף בודק אחר

וכל הנדרש להפעלה סדירה של מתקן אנרגיה

תכנון הנדסי מפורט מתקני גז טבעי
דילוג לתוכן