איתור, רישום וליווי בקבלת מענקים מהמדינה

ניהול הליך בירוקרטי לקבלת מענקים לפרויקטים בגז טבעי

איתור מענק רלבנטי לפרויקט בגז טבעי

כתיבה והגשת מסמכים ישימים לקבלת מענקים מהמדינה

כתיבת תכנית עסקית, דו"ח פרויקט לקבלת ליווי פיננסי מגופים מוסדיים 

כתיבת פורמטים וניהול דיווחים לגופים השונים

דילוג לתוכן