התחברות לגז טבעי

ניהול תהליך התחברות לגז טבעי מול חברות החלוקה האזורית

חיבור גז טבעי מול שש חברות החלוקה : נגב גז טבעי, גז טבעי דרום, מרימון גז טבעי, סופר אנ-ג'י, רתם גז טבעי:

  • בחינת תוואי גז טבעי קיים
  • צפי חיבור גז טבעי וקווים מתוכננים
  • ליווי בחתימה על הסכם חיבור גז טבעי
  • הגדרת נקודת התחברות וספיקות נדרשות
  • תיאומים להקמת תחנת הפחתה – קליטת גז טבעי 
  • תכנון תוואי גז טבעי פנימי בהתאם לחוקים והתקנות
  • ליווי בהסכם לרכישת גז טבעי מספק גז
יועץ גז טבעי
דילוג לתוכן