התחברות לגז טבעי

ניהול תהליך התחברות לגז טבעי מול חברות החלוקה האזורית

  • בחינת תוואי גז טבעי קיים
  • צפי חיבור גז טבעי וקווים מתוכננים
  • ליווי בחתימה על הסכם חיבור
  • הגדרת נקודת התחברות וספיקות נדרשות
  • תיאומים להקמת תחנת הפחתה – קליטת גז טבעי 
  • תכנון תוואי גז טבעי פנימי בהתאם לחוקים והתקנות
  • ליווי בהסכם לרכישת גז טבעי מספק גז

יועץ גז טבעי
דילוג לתוכן