תכנון גז טבעי

תכנון מערכות גז טבעי וקוגנרציה ,מענה על כלל הדיסציפלינות ההנדסיות הנדרשות

תכנון מפורט והוצאת מפרט טכני לביצוע למערכות גז טבעי וקוגנרציה על ידי צוות הנדסי מקיף . הנדסה בכל המישורים :גז טבעי ,תרמודינמיקה ,חשמל ,מים ,איכות סביבה .

תכנון מערכות גז טבעי

  • תכן ראשוני
  • הנדסת מערכות ותהליכים
  • תכנון מפורט אל מול תקינה וקוד תאימות
  • מפרט טכני לפרויקט וכתב כמויות
  • הערכת סיכונים
  • תכניות מפורטות וברורות לביצוע
  • פיקוח עליון וליווי תהליך
  • הגזה מול גוף בודק בפרויקט
  • עמידה בתנאי סף של הרשויות השונות רשות מקומית ו\או מחוזית ,מפקח עבודה אזורי ,איכות הסביבה , כיבוי אש ,מכון התקנים \גוף בודק אחר ,בחינת מענקים מהרשויות השונות
שירותים נוספים
מענקים מהמדינה

מענקים מהמדינה

איתור, רישום וליווי בקבלת מענקים מהמדינה ניהול הליך בירוקרטי לקבלת מענקים לפרויקטים בגז טבעי תכנון מפורט והוצאת מפרט טכני לביצוע למערכות גז טבעי וקוגנרציה על

התייעלות אנרגטית

ניתוח טכנו-כלכלי

שלב ראשוני ומכריע בפרויקט התייעלות אנרגטית, התהליך כולל צוות הנדסי וכלכלי שמטרתו לנתח את הצרכים האנרגטיים של הלקוח להתאמת פתרון טכני העומד במבחן כלכלי. תכנון

התחברות לגז טבעי

כהנא הנדסת אנרגיה מבצעת עבורך בדיקה התכנות חיבור גז טבעי תכנון מפורט והוצאת מפרט טכני לביצוע למערכות גז טבעי וקוגנרציה על ידי צוות הנדסי מקיף

תחנות כוח גז טבעי קוגנרציה

הנדסה וניהול הקמת תחנות כוח פרטיות גז טבעי קוגנרציה טריגנרציה תכנון מפורט והוצאת מפרט טכני לביצוע למערכות גז טבעי וקוגנרציה על ידי צוות הנדסי מקיף

תכנון גז טבעי

תכנון מפורט והוצאת מפרט טכני לביצוע למערכות גז טבעי וקוגנרציה על ידי צוות הנדסי מקיף . הנדסה בכל המישורים :גז טבעי ,תרמודינמיקה ,חשמל ,מים ,איכות סביבה .

Share on facebook
Share on email
Share on whatsapp
Share on twitter