current-electrical-electricity-47307

קוגנרציה

קוגנרציה טריגנרציה – הינן שיטת הפקת אנרגיה חלופית משולבת של חשמל וחום הנוצרים ונצרכים בו בזמן על ידי צרכני האנרגיה בארגון.

טריגנרציה – הפקה משולבת של חשמל וחום.

טריגנרציה – הפקה משולבת של חשמל, חום וקור.

 

היתרון בהקמת תחנות כוח קוגנרציה נעוץ בניצול אנרגיה תרמית הנפלטת בתהליך ייצור החשמל. תחנות אלה יכולות להגיע לנצילות אנרגטית כוללת של 80-90%. ומהווה פתרון אנרגיה חליפית מלא לצרכי הארגון

ארגונים בעלי משטר צריכה אנרגטי הכולל חשמל חום וקור יכולים לחסוך עשרות אחוזים בהוצאות התפעול בשנה על ידי הקמת מערכת טריגנרציה מותאמת לצרכיהם.

 

תוצרת החום השיורי

שתף את הכתבה

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print