current-electrical-electricity-47307

קוגנרציה

קוגנרציה – שיטת הפקה משולבת של חשמל וחום הנוצרים ונצרכים בו בזמן על ידי צרכני האנרגיה בארגון.

היתרון בהקמת תחנות כוח קוגנרציה נעוץ בניצול אנרגיה תרמית הנפלטת בתהליך ייצור החשמל. תחנות אלה יכולות להגיע לנצילות אנרגטית כוללת של 80-90%.

תוצרת החום השיורי

שתף את הכתבה

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print