פרויקטים

ניסיון ,פשטות ואמינות

אנחנו מספקים שירות יעוץ מלווה ,לקוחותינו נהנים משקט נפשי ושקיפות מלאה

הכל בנוחות ופשטות מול גורם מרכז אחד – כהנא הנדסה אנרגיה
מבין הפרויקטים
מסוף דלקים וגז

איפיון ,תכנון ופיקוח עליון מסוף סולר וגז מהגדולים בארץ

תחנות כוח

תכנון תחנת כוח בלאגוס ניגריה לחברת . מגה15 = 2.5 *6 בהספק של Edco

מערכות גנרטורים
מערכות גנרטורים דיזל וגז טבעי . עמידה בתקנות רעד אדמה Uptime Institute Femaתקן