ניתוח טכנו-כלכלי

שלב ראשוני ומכריע בפרויקט התייעלות אנרגטית, התהליך כולל צוות הנדסי וכלכלי שמטרתו לנתח את הצרכים האנרגטיים של הלקוח להתאמת פתרון טכני העומד במבחן כלכלי.

הניתוח מתחשב בצרכים קיימים וצמיחה עתידית, עלויות הציוד והקמה, מיקום המתקן והמורכבות בשטח, הניתוח מותאם אישית לכל לקוח ומתקן.

  • גיבוש משטר עבודה חשמלי ותרמי
  • תחזית עלויות ייצור חשמל ותוצר תרמי 
  • ביצוע חישובים תרמודינמיים לקוגרנציה
  • התאמה טכנית ראשונית – צנרת, הספק גנרטורים, הסבת מבערים
  • בחינה סטטוטורית ראשונית
  • ביצוע אומדן תקציבי ראשוני למתקן המוצע
  • ביצוע דוח רווח והפסד, תזרים מזומנים ומדדים פיננסים לפרויקט
  • הגשת דו”ח טכנוכלכלי, הצגתו ומענה על שאלות
שירותים נוספים
מענקים מהמדינה

מענקים מהמדינה

איתור, רישום וליווי בקבלת מענקים מהמדינה ניהול הליך בירוקרטי לקבלת מענקים לפרויקטים בגז טבעי תכנון מפורט והוצאת מפרט טכני לביצוע למערכות גז טבעי וקוגנרציה על

התייעלות אנרגטית

ניתוח טכנו-כלכלי

שלב ראשוני ומכריע בפרויקט התייעלות אנרגטית, התהליך כולל צוות הנדסי וכלכלי שמטרתו לנתח את הצרכים האנרגטיים של הלקוח להתאמת פתרון טכני העומד במבחן כלכלי. תכנון

התחברות לגז טבעי

כהנא הנדסת אנרגיה מבצעת עבורך בדיקה התכנות חיבור גז טבעי תכנון מפורט והוצאת מפרט טכני לביצוע למערכות גז טבעי וקוגנרציה על ידי צוות הנדסי מקיף

תחנות כוח גז טבעי קוגנרציה

הנדסה וניהול הקמת תחנות כוח פרטיות גז טבעי קוגנרציה טריגנרציה תכנון מפורט והוצאת מפרט טכני לביצוע למערכות גז טבעי וקוגנרציה על ידי צוות הנדסי מקיף

תכנון גז טבעי

תכנון מפורט והוצאת מפרט טכני לביצוע למערכות גז טבעי וקוגנרציה על ידי צוות הנדסי מקיף . הנדסה בכל המישורים :גז טבעי ,תרמודינמיקה ,חשמל ,מים ,איכות סביבה .

Share on facebook
Share on email
Share on whatsapp
Share on twitter