lpgtong (1)

הסבה לגז טבעי

מפעלים תעשייתיים וארגונים עושים שימוש בדלקים מזהמים כמו מזוט, סולר או בגפ”מ יקר כחומר בערה בתהליכים שונים.

פריסת תשתיות הגז הטבעי מאפשרות לאותם ארגונים להתנתק מהתלות בדלקים יקרים ומזהמים ולבצע חיבור ישיר לתשתית הגז הטבעי, ללא שימוש בצובר מוטמן או מיכלי אחסון. 

תהליך ההסבה לגז טבעי מתחיל מבחינת התחברות לתשתית גז טבעי, לאחר שזו הוקמה מבצעים בחינה של המבערים וההספק הנדרש להסבה. 

כיום יש מבערים תחליפים מוסקים גז טבעי ואף מבערים דואלים המאפרים שימוש שוטף בגז טבעי ירוק וזול והשארת תשתית גפ”מ \ מזוט ישנה לגיבוי. 

כמה עולה הסבה לגז טבעי

הסבה לגז טבעי משתנה בהתאם להספק המבערים, תוואי הצנרת והמתקן בו התהליך מתבצע, יש צורך בעמידה בחוקים ותקנות גז טבעי, כיבוי אש, איכות הסביבה ועוד. לאור העלות הנמוכה של גז טבעי ביחס לגפ”מ, מזוט וסולר ההשקעה בהסבה מחזירה עצמה תוך מספר שנים בודדות. כמוכן לעיתים מתפרסמים מענקים מהמדינה – משרד הכלכלה, רשות החשמל ועוד גופים ממשלתיים מעודדים הסבה ושימוש בגז טבעי ידידותי לסביבה.

תהליך העבודה

חברתנו מלווה אותך בכל התהליך עד הפעלה רציפה, החל מבחינת התכנות חיבור לגז טבעי, התאמה טכנית  פתרון בגז טבעי, עלויות הקמה ורכש למערכת המוצעת והחיסכון בהסבה, תכנון הנדסי מפורט לביצוע, אישורים סטטוטוריים נדרשים, ליווי בחירת קבלן וספק ציוד, פיקוח עליון, ליווי על הפעלה רציפה. 

שתף את הכתבה

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print