lpgtong (1)

הסבה לגז טבעי

התייעלות אנרגטית – גז טבעי אנרגיה חלופית לחשמל, גפ”מ, מזוט, סולר 

צרכני אנרגיה כמו מפעלים וארגונים עושים שימוש בדלקים מזהמים כמו מזוט, סולר או בגפ”מ יקר כחומר בערה בתהליכי עבודה שונים.

פריסת תשתיות גז טבעי בישראל מאפשרות לאותם ארגונים להתנתק מהתלות בדלקים יקרים ומזהמים ולבצע חיבור ישיר לתשתית הגז הטבעי כאנרגיה חלופית, ללא שימוש בצובר מוטמן או מיכלי אחסון. 

בקרב הצרכנים לרוב מותקנים מבערים, כיריים, דודי הסקה מוסקים גפ”מ, כיום ישנן מבערים גז טבעי ואף מבערים דואלים המאפשרים שימוש שוטף בגז טבעי ירוק וזול והשארת תשתית גפ”מ \ מזוט ישנה לגיבוי. 

כמה עולה הסבה לגז טבעי

הסבה לגז טבעי משתנה בהתאם לצרכן, העלות מורכבת מדמי התחברות חד פעמיים לחברת-החלוקה, תכנון הנדסי ורישוי , ביצוע תשתית צנרת גז פנימית, הסבה ורכש מכלולים לשריפת גז טבעי. 

האתר המוסב נדרש לעמוד בחוקי ותקנות גז טבעי, כיבוי אש, איכות הסביבה ועוד. תפקידנו הוא ללוות את ההסבה באופן הכלכלי והבטיחותי ביותר. 

לאור העלות הנמוכה של גז טבעי ביחס לגפ”מ, מזוט וסולר ההשקעה בהסבה מחזירה עצמה תוך מספר שנים בודדות. כמוכן לעיתים מתפרסמים מענקים מהמדינה – משרד הכלכלה, רשות החשמל ועוד גופים ממשלתיים מעודדים הסבה ושימוש בגז טבעי ידידותי לסביבה.

כהנא הנדסת אנרגיה לשירותך

חברתנו תלווה אותך בכל התהליך עד הפעלה רציפה, החל מבחינת התכנות חיבור לגז טבעי, התאמה טכנית לפתרון בגז טבעי, עלויות הקמה ורכש, ניתוח כלכלי להסבה, תכנון הנדסי מפורט לביצוע, אישורים והיתרים נדרשים, ליווי בחירת קבלן וספק ציוד, פיקוח עליון, ליווי על הפעלה רציפה ותפעול.

שתף את הכתבה

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print